Írásaink‎ > ‎

Bécs 2010

korizas

Cím: A Szőlőmunkások

Tétel: Milyen Isten igazsága

Textus: Máté evangéliuma 20:1-16

 

Bevezetés

Mi az Igazság? Istennek az igazsága az kegyelmes. Isten igazsága a kegyelem. Vagy a kegyelmes igazság. Jó hogy az embernek nincs, kegyelmes igazsága az embernek vad igazságai vannak. Olyan kemény igazságai vannak.  Igaza volt a prófétának, mert bűnös volt Izráel, Igaza volt Jézusnak, mert bűnös volt a város.

Üzenet

(Milyen Isten igazsága a szőlő munkás példázatban)

1.  Az öt alkalom

a¹) A mennyek országa egy hasonlattal indul, bemutat egy gazdát, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. a gazda öt alkalommal ment ki munkásokat fogadni. Kiment reggel, kilenc óra körül, tizenkét óra körül, délután három óra körül és még délután öt óra körül.

b¹) Öt alkalom a gyakorlati életben

Vannak, akiket az Úr a kegyelmi időben kora reggel, vagyis gyermekkorban hív el. A másik alkalom az ifjúkor. A harmadik alkalom a középkorúak. A negyedik alkalom, az idősebb korban élők, és végül, mielőtt beesteledne, lejárna a kegyelmi idő, még egyszer kimegy a gazda a piacra tizenegy órakor, és elhívja mindazokat, akiket a piacon talál. Mindegyik alkalom, amikor az Úr elhív valakit, az Ő kegyelmének és szeretetének a bizonyítéka Mindegyik alkalom, amikor az Úr elhív valakit, az Ő kegyelmének és szeretetének a bizonyítéka, de az ötórásokkal Isten rendkívüli kegyelmet gyakorol. Ezt talán így nevezhetjük, hogy megtérnek a haláluk előtt egy órával, vagyis az leges legutolsó alkalommal, amikor az Úr szólt hozzájuk.

 

c. Elhívás

Mindegyik alkalom, amikor az Úr elhív valakit, az Ő kegyelmének és szeretetének a bizonyítéka Mindegyik alkalom, amikor az Úr elhív valakit, az Ő kegyelmének és szeretetének a bizonyítéka, de az ötórásokkal Isten rendkívüli kegyelmet gyakorol

  1.  

a.    Mennyi ember várja az evangéliumot

„Amikor pedig késő délután öt óra körül tájban is kiment, még mindig talált ott álldogálókat és megkérdezte tőlük: Miért álltók itt egész nap?”(Mt 20:6) Egész nap=egész egész életünkben, vagyis erre vártak, hogy valaki majd figyelembe veszi őket, és elhívja a szolgálatra. Elgondolkozhatunk azon is, hogy vajon hányan vannak, akik egy életen át várják az evangéliumot, de nincs, aki elvigye hozzájuk az Úr üzenetét.

b.    Isten tudja irányítani az éltünket.

Istennek van hatalma úgy irányítani életünket és rendezni a mi útjainkat, hogy az evangéliumot meghallják azok, akiknek meg kell hallani, akár utazás alatt, akár családi látogatás alkalmával, akár a munkahelyen.

c.      

Azok, akiket a gazda kora reggel hívott el, akik olyan sokat dolgoztak. Igazságtalannak tartják, hogy azok is, akik csak egyetlen órát dolgoztak, annyit kapnak, mint ők. Emberileg talán igazuk volt azoknak, akik egész nap dolgoztak.

Abban viszont nem volt igazuk, hogy nekik a gazda nem fizetett eleget, mert megfizette az egész napi bérüket, és semmivel sem kaptak kevesebbet, mint ami nekik járt.

 

  1. Isten nélkül nem érnénk semmit

a.    Ne felejtsük el, hogy a mi szolgálatunkkal, munkánkkal nem Istennek használunk, hanem saját magunknak.

Isten meg tudna lenni a mi munkánk nélkül, de mi nem tudnánk meglenni nélküle.

b.    Ne dicsekedjünk semmivel, amink van

Senki nem dicsekedhet a saját szolgálatával az Úr munkájában. Ha valaki a saját szolgálatát dicsőíti, ezzel Isten dicsőségét gyalázza meg. Isten előtt azok az elsők, akik semmivel nem tudnak és nem is akarnak dicsekedni, csak Isten jóságával, kegyelmével. Végül gondoljunk arra, hogy sokkal jobb munkában eltölteni egy napot, mint bizonytalanul, tétlenül várakozni.

c.     A munkánkat örömmel végezzük, szeretettel.

Aki örömmel végzi a munkáját, annak az elvégzett munka is örömet jelent, fizetés nélkül is. A hívő életben sokkal inkább így van! Sokkal több örömet, áldást nyerünk az Úrtól a hűséges szolgálat alatt, mint amennyit áldozunk, fáradozunk, vagy szenvedünk érte.

Befejezés

Úr őrizzen meg bennünket ettől a lelki gőgtől, hogy magunkat többnek tartsuk azoknál, akiket ma hív el az Úr! Ha pedig többet bízott ránk az Úr, azt használjuk mások felemelésére, terhének hordozására, áldására, és a mi Urunk dicsőségére.

Ámen.

 

 

Programbeszámoló


KÉPEKET A GALÉRIÁKBAN TALÁLSZ!
(külön köszönet érte Biankának!)

A programsorozat csúcspontjaként 2010. március 27-28-án ellátogattunk Bécsbe, megtekinteni az ottani koreai gyülekezet életét. Március 27-én kora reggel indultunk, és hála az Úrnak épségben megérkeztünk Bécsbe a kora délelőtti órákban. Városnézéssel töltöttük e nap nagy részét, többek között az Operát és a Szent Stephan Katedrálist tekintettük meg, sétáltunk és fényképeket készítettünk a város forgatagában.

A sok látványosság után mégis a nap egyik fénypontjának az ebéd bizonyult. Mindenki nagy megelégedésére rendkívül finom és laktató ebédet kaptunk a Schnitzelwirt nevű vendéglátó egységben.

Elégedetten távoztunk, és a délután hátralévő részét Schönbrunni kastély kertjében és környékén töltöttünk. A nap végére megérkeztünk a koreai gyülekezetbe, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az ízlésesen megterített asztalon a koreai módra készült gulyás leves, sonka és sok szép váza virág várt bennünket, miközben kedves, segítőkész koreai testvéreink rendelkezésünkre álltak, ha bármire szükségünk lett volna.

Vasárnap reggel a gyülekezet pásztorával és az ifjúsági csoport vezetőségével tartottunk egy reggeli áhitatot. Ekkor személyesen is megtapasztalhattunk koreai testvéreink hangos, őszinte imájának és dicsőítésének valódi erejét.

Ezt követően részt vettünk a vasárnapi gyülekezeti alkalmon, ami természetesen dicsőítéssel kezdődött. Rendkívül felkészült, precíz a koreai dicsőítő kórus, rengeteg gyakorlás, komoly munka, odaszánt, tiszta szívű élet áll a professzionális dicséret mögött.

A prédikáció koreaiul hangzott el, német fordítás állt rendelkezésünkre, de sajnos még így is csak keveset értettünk belőle. Az igehirdetés után pedig felkértek bennünket a testvérek, hogy énekeljük el az Amazing Grace című dalt, amit nagy kíváncsisággal várt az egész gyülekezet. A délelőtti alkalmat követően pedig együtt ebédeltünk a gyülekezet egyik vezetőjével, aki felvázolta a missziós területeiket, jelenlegi oktatási rendszerüket – a hétvégi iskolát és óvodát - illetve Magyarországról alkotott véleményét. Meglátása szerint a fiatal teológusok elsődleges feladatai közé kell, hogy tartozzon a gyülekezet aktivizálása, a passzív vallásosság felszámolása.

Délutáni ifjúsági alkalmat követően pedig az egyik presbiter és a felesége elkísértek bennünket egy közelben lévő parkba, menet közben pedig megosztottunk véleményünket a saját és a szomszéd ország vallási, kulturális helyzetéről.

Visszatérvén Budapestre elmondhatjuk, hogy sokat tanultunk a koreaiak példamutató, odaszánt életéből. S missziós területeik virágzása bizonyítja, hogy igenis lehetséges mindezt megvalósítani. Amint ők is mondták: nincsen semmilyen különleges stratégiájuk a misszió területén sem, a Bibliának engedelmeskednek nap mint nap.

S amint a PTF bejáratánál is olvasható, az intézmény egyik fő célja a missziós parancs beteljesítése a hallgatók által is. Most rajtunk a sor, hogy engedelmeskedjünk az Igének:

Apostolok Cselekedetei 1:8

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.


KÉPEKET A GALÉRIÁKBAN TALÁLSZ!Comments